14 04 53066 KKCST

Struhák Ferenc sporttársamtól kaptam, apja a Zempléni 55083 KKCSH, anyja Feri bátyám egyik legjobb versenytojója.